(Volwassen) Nieuwetijdskind

Wat is een Nieuwetijdskind?
De term Nieuwetijdkinderen of Nieuwetijdsvolwassenen verwijst naar kinderen en volwassenen die een volgende stap in de Nieuwe Tijd zijn, een tijd waarin het materialisme ten einde zal lopen. Deze kinderen zijn hier niet voor niets en zullen ons helpen om in deze Nieuwe Tijd meer vanuit een hartbewustzijn te gaan leven. Terwijl de maatschappij nog hoofdzakelijk gericht is op de ratio en materiële zaken, zijn nieuwetijdskinderen juist op de spirituele dimensies van het leven gericht. Ze worden ook wel kristalkinderen, indigo’s, sterre of -regenboogkinderen genoemd, waarbij elke term voor een ander soort energie staat.

Kenmerken Nieuwetijdskind?
Nieuwetijdskinderen zijn kinderen, maar dus ook volwassenen die over een bijzonder hoge gevoeligheid beschikken. Ze zijn intuïtief en open met een sterke innerlijke wijsheid. Zij kunnen vaak de onzichtbare wereld waarnemen en nemen stemmingen, sferen en energie van andere mensen eenvoudig op. Ze staan in sterke connectie met energie uit de kosmos waardoor ze soms aura’s zien, stemmen horen of gebeurtenissen voorzien.
Alle nieuwetijdskinderen zijn dus hoogsensitief maar niet alle hoogsensitieve kinderen of volwassenen zijn nieuwetijdskinderen.

De hoogontwikkelde gevoeligheid is voor nieuwetijdskinderen niet altijd makkelijk om mee om te gaan. Ze voelen zich vaak niet begrepen en dit kan leiden tot een gevoel van  eenzaamheid, onbegrip, boos en onzekerheid. Ze kunnen zich dan meer gaan terugtrekken of worden agressief of onhandelbaar. Ook hebben ze vaak last van huid- of spijsverteringsproblemen of voedselintoleranties.

Note: Een Nieuwtijdskind is niet altijd een kind het kan ook een volwassene zijn! Als ik het over ‘kinderen’ heb, bedoel ik hiermee dus ook de volwassen nieuwetijdskinderen.

Mijn missie? Nieuwe generatie Nieuwetijdskinderen makkelijker de weg naar zichzelf te laten vinden, naar de eigen levensopdracht en naar het nieuwe denken dat daarmee samenhangt.

Gedragskenmerken bij kinderen
* als baby veel huilen
* bedplassen
* dromerig en afwezig zijn
* last hebben van concentratieproblemen
* emotioneel reageren op hun omgeving
* geen vlees willen eten
* angstig zijn
* verrassend wijze uitspraken doen voor hun leeftijd
* gevoeligheid voor stemmingen van anderen, scherp aanvoelen van spanningen
* kijken dwars door iemands uiterlijk heen en zien hoe de ander zich echt voelt.
* reageren vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel
* leven vanuit hun gevoel en intuïtie
* ziektes, o.a. astma, huidaandoeningen
* zijn vroeg de ‘ouder’ van het gezin.

Hoe kan ik helpen?
Als volwassen nieuwetijdskind richt ik me met aandacht op de begeleiding van andere nieuwetijdskinderen en hun ouders. Ik voel me door mijn eigen hooggevoeligeid sterk met hen verbonden en weet ik uit eigen ervaring waar je tegenaan kunt lopen.
Ik doe dit in de vorm van een energetische healing gecombineerd met persoonlijke begeleiding. Mijn sterk ontwikkelden intuïtie is hierin leidend.

Alle nieuwetijdskinderen reageren bijzonder goed op Homeopathie, Bach-remedies en Reiki. Als dit door iemand wordt gedaan waar ze zich thuis voelen zul je in korte tijd verbijsterende resultaten zien.

Resultaat
* gehoord, gezien en erkend worden
* angsten en onzekerheden oplossen
* afschermen voor negatieve energieën
* omgang met paranormale begaafdheid
* aansluiting in de maatschappij vinden met behoud van eigen kwaliteiten
* voor nieuwetijdskinderen die nog kind zijn, ook echt kind zijn!

Door jezelf te leren begrijpen en om te leren gaan met je eigenschappen, zul je steeds meer gaan voelen wat je hier op aarde komt doen. En wanneer je je missie gaat leven, zul je juist de mooie kanten van je gevoeligheid en het leven ervaren.

Menu